Handhavingsjurist Omgevingsrecht – Matchpartner Werving en Selectie – Hoorn

 • Hoorn

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerdbemiddelingsbureau in de branches: Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal. Wij vinden het belangrijk om eenduurzame samenwerking aan te gaan en hierbij is gezelligheid en eenklik ook zeker belangrijk. Gezellig lunchen en koffie drinken metje vaste contactpersoon of sparren over je loopbaan is dan ook geenuitzondering.

Arbeidsvoorwaarden

Voordeze functie zijn we op zoek naar een Ervaren HandhavingsjuristOmgevingsrecht die op basis van een deta – vast constructie ingezetwil worden. Dit houdt in dat je in eerste instantie viaMatchpartner wordt gedetacheerd bij bovengenoemde gemeente. Na eenjaar kun je in dienst treden bij de gemeente. Deze gemeente staatook open voor een zzp constructie met het oog op een duurzamerelatie. 

 • Salaris tot € 6470,00afhankelijk van kennis en ervaring
 • Pensioenbouw je direct op 
 • Reiskosten wordenvolledig vergoed
 • 25 vakantiedagen (op basisvan 40 uur)
 • Eindejaarsuitkering

Functieomschrijving

Als Juridisch Handhaver Omgevingsrecht bij degemeente vervul je een sleutelrol in de handhaving van de Wetalgemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de AlgemenePlaatselijke Verordening (APV). Je bent verantwoordelijk voor hetuitvoeren van juridische handhavingsprocedures en hetvertegenwoordigen van het college bij bezwaarzaken met betrekkingtot besluiten op het gebied van Omgevingsrecht. Hieronder vallenonder andere vergunningsaanvragen en handhavingszaken.

Verantwoordelijkheden:

 1. Uitvoeren van juridische handhaving op hetgebied van Omgevingsrecht (Wabo/APV).
 2. Vertegenwoordigen van het college bij bezwaarzaken metbetrekking tot besluiten op vergunningsaanvragen, handhavingszaken,en andere gerelateerde kwesties.
 3. Adviseren vaninterne stakeholders over juridische aspecten vanOmgevingsrecht.
 4. Zorgdragen voor een correctejuridische afwikkeling van dossiers en procedures.
 5. Samenwerken met collega’s en externe partners om dehandhavingsefficiëntie te verbeteren.

Functie-eisen

 • Afgeronde juridische opleiding op minimaal HBO-niveau,bij voorkeur met specialisatie in Omgevingsrecht.
 • Ervaring in het uitvoeren van juridische handhaving, bijvoorkeur binnen een gemeentelijke setting.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder Waboen APV.
 • Uitstekende communicatieve enonderhandelingsvaardigheden.
 • Zelfstandigheiden proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden
Waaromreageren op deze vacature via Matchpartner? Wij zijn eenbetrouwbare en persoonlijke organisatie en gaan met respect envertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jij wil en wat je kuntvoorop. Transparant? Absoluut! We doen hard ons best om jou snelreactie of feedback te geven. Bereikbaar? Zeker.

Voor deze vacature kan je schakelen met Artlinda Emini via 0611 11 94 81 of artlinda@matchpartner.nl.

Lees hier meer

Deel deze vacature: